مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

‍ بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از واحد بانک شیر، واکسیناسیون و موالید مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از واحد بانک شیر، واکسیناسیون و موالید مجتمع بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر حسین دلیلی رئیس بخش نوزادان، دکتر احسان دبیری مشاور اجرایی معاونت درمان، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص نبی اله رضایی مدیر امور عمومی بیمارستان ولیعصر (عج)، مهناز قائمی سوپروایزر، صدیقه بابایی سوپروایزر کنترل عفونت، نیکو قاسم رمکی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، سایه طاولی سرپرستارنوزادان و بانک شیر، عصمت نیکخواه سرپرستار اتاق زایمان، فریده اسدزاده دبیر ستاد بحران، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار، حمیده آرونی کارشناس مامایی بخش NICU2، لیلا ربیعی کارشناس مامایی بخش NICU2، زهرا گورشاهی کارشناس مسئول صدور گواهی ولادت دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ از واحد بانک شیر، واکسیناسیون و موالید مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در کلاس درس مرکز تحقیقات مادر و نوزاد برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست به برخی مشکلات موجود در این حوزه اشاره و در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.