مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

در جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات پیشین، اشکالات سیستمی و فرآیندی گزارش‌گیری‌های آماری بیماران بستری در نرم‌افزار شفا بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، اولین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات، سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، ماندانا معدنی رئیس پذیرش، آمار و مدارک پزشکی و دبیر کمیته، مریم اسداللهی مسئول درآمد و ترخیص، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، مهندس سامان خضری کارشناس آی تی و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.

در این نشست به مهم‌ترین دغدغه‌های ثبت الکترونیک مستندات پزشکی در حوزه‌های مختلف اشاره شد.

مهندس خضری در خصوص درخواست‌های مربوط به ایجاد دسترسی‌ها در HIS گفت: با توجه به اهمیت موضوع کارشناسان به‌طور مستقیم نمی‌توانند نسبت به این درخواست اقدام کنند و باید درخواست‌های خود را بر اساس یک فرآیند مشخص و از کانال مسئولان تعیین‌شده به واحد آی تی ارجاع داده دهند.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش روند پیشرفت مصوبات جلسات قبل، چالش‌های مربوط به گزارش‌گیری آمار بیماران بستری و اشکالات سیستمی، فرآیندی و خطاهای فردی ثبت الکترونیک آن‌ها در نرم‌افزار شفا بررسی شد.