مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

  مزایده فضای ارائه خدمات کپی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در نظر دارد، «فضای ارائه خدمات کپی» این مجتمع را برای مدت یک سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت از طریق مزایده و در قالب قرارداد اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می‌توانند جهت آگاهی، دریافت و تحویل اسناد مزایده از سه شنبه ۵ اردیبهشت لغایت پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲  به مدت سه روز از ساعت ۹ تا ۱۲ به امور قراردادهای مجتمع  مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های امور قراردادهای مجتمع ۶۱۱۹۲۴۹۷  و ۰۹۹۱۴۸۸۷۲۳۱ تماس حاصل نمایند.

قرارداد:

https://ikhc.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2023/04/قرارداد-۲.pdf

شرایط اختصاصی کپی:

https://ikhc.tums.ac.ir/wp-content/uploads/2023/04/شرایط-اختصاصی-کپی-۱۴۰۲-۱.pdf