مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از ساختمان یلدا مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

تیم مدیریتی ایمنی بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی، باهدف صیانت بیماران از آسیب خطرات احتمالی و تأمین بهبود و سلامت بیماران از ساختمان یلدا این مرکز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریتی ایمنی بیمار متشکل از دکتر مریم عدالتی فر رئیس کلینیک یلدا، دکتراحسان دبیری معاون اجرایی معاونت درمان مجتمع،  اکرم عفیفه سوپروایزر کنترل عفونت، لیلا محمد اسماعیلی مدیر ساختمان یلدا، نیکو قاسم رمکی  کارشناس هماهنگ کننده ایمنی، فرشته حاجی بیگی کارشناس ایمنی بیمار،  ربابه سالک کارشناس  پرستاری کلینیک یلدا یک‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ از ساختمان یلدا بازدید کردند.
در این بازدید که باهدف ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار در مدیدیت کلینیک یلدا  برگزار شد، ابتدا کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه به بیان اهداف این بازدید پرداخت.
در این نشست رئیس و مدیر کلینیک یلدا مجتمع به برخی مشکلات موجود ساختمان یلدا اشاره کرد.
در پایان راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضلات و چالش‌های موردبررسی ارائه شد.