مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین جلسه کمیته تجهیزات پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ر ه) در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

اولین جلسه کمیته تجهیزات پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ر ه) در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.

در جلسه کمیته بیمارستانی تجهیزات پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص تجهیزات موردنیاز بخش‌های رادیوتراپی و پاتولوژی و همچنین کنترل کیفی سالانه تجهیزات پزشکی این مرکز بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، اولین جلسه کمیته تجهیزات پزشکی مجتمع چهار‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ با حضور دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر علی گنجعلی خان مدیر درمان مجتمع، دکتر غزاله گرایلی سرپرست بخش فیزیک پزشکی، پرستو آریاملو مدیر پرستاری، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، دکتر مریم پرنیان سرپرست مدیریت واحد نظارت بر درمان، ترک‌زاده سرپرست امور عمومی انستیتو کانسر، گلاره امیدی کارشناس بخش پاتولوژی انستیتوکانسر، مهندس آزاده دادستان مسئول واحد تجهیزات پزشکی و سایر اعضا در سالن شورای ریاست مجتمع برگزار شد.

مدیر درمان مجتمع با تأکید بر اینکه نگاه ما به خرید تجهیزات پزشکی باید نگاه داخلی باشد گفت: در خرید تجهیزات پزشکی اولویت با تولیدات داخلی است و تنها برحسب ضرورت و درصورتی‌که مشابه دستگاه در تولیدات داخلی آن وجود نداشته باشد می‌توان با مکاتبه با دانشگاه ویا از طریق خیرین سلامت برای خرید برند خارجی اقدام شود.

دکتر سورکی معاون پشتیبانی مجتمع بر تسریع راه‌اندازی و ارائه خدمت دستگاه شتاب‌دهنده versa HD و سی تی سیمولاتور در سال جاری تأکید کرد.

دکترگرایلی با تبیین مزیت‌های دستگاه Water Phantom برای بخش رادیوتراپی انستیتو کانسر مجتمع گفت: با توجه به اینکه دستگاه شتاب‌دهنده versa HD در حال نصب است خرید دستگاه Water Phantom بسیار موردنیاز است درواقع این دستگاه وسیله‌ای است برای نشان دادن اینکه دستگاه versa HD چگونه عمل می‌کند و در این راستا گزارش‌های لازم را ارائه می‌دهد و همچنین مجوزهای سازمان انرژی اتمی منوط به ارائه گزارش دستگاه Water Phantom است.

وی افزود: دستگاه Water Phantom حاضر به‌صورت مکانیکال است و باید برای راه‌اندازی هر یک ساعت یک‌بار تبخیر آب دستگاه چک شود و همچنین با توجه به اینکه ما در حال حاضر ۵ دستگاه شتاب‌دهنده داریم و هر هفته باید گزارش کنترل کیفی به سازمان انرژی اتمی ارسال شود نیاز ما به دستگاه Water Phantom را افزایش می‌دهد.

در ادامه امیدی با اشاره به نیاز بخش پاتولوژی به دستگاه میکروتوم گفت: در حال حاضر دستگاه‌های میکروتوم بخش پاتولوژی به علت فرسوده بودن غیرقابل استفاده است و با توجه به اینکه حدود ۱۵۰ بافت پاتولوژی به‌طور روزانه پذیرش سرپایی و بستری انجام می‌شود دستگاه فرسوده فعلی جوابگو نمی‌باشد و موجب نارضایتی بیماران خواهد شد.