مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین جلسه کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

در جلسه فروردین‌ماه کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی مصرفی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) درخواست تجهیزات مربوط به گروه‌های جراحی کولورکتال و زنان بررسی و در خصوص تقویم برگزاری جلسات و اعضای کمیته در سال جاری تصمیم‌گیری شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) اولین جلسه کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی مصرفی در سال جاری، سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر مژگان رحیمی هیئت‌علمی گروه بیهوشی، دکتر محسن خدادادی، دکتر بیتا نظامی و دکتر مهدی افشاری منش از مدیران داروخانه‌های مجتمع، مهین یوسفی کارشناس بهبود کیفیت و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.

دکتر افشاری منش در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از مراحل پیشرفت مصوبات جلسات قبل در خصوص هزینه و منطق خرید ژل پوینت با توجه به اهمیت آن در اقدامات تشخیصی درمانی گروه‌های زنان و جراحی کولورکتال توضیحاتی داد.

در ادامه مهین یوسفی گزارشی از عملکرد دوساله (۰۱-۱۴۰۰) این کمیته به‌صورت برخط از طریق نرم‌افزار رستک ارائه و تعداد برگزاری جلسات، درصد مصوبات اجراشده، در حال اجرا و اجرانشده و میزان حضور اعضای آن را اعلام کرد.

در این جلسه همچنین در خصوص تقویم برگزاری جلسات و اعضای کمیته در سال ۱۴۰۲ تبادل‌نظر شد.