مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین جلسه کمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

اولین جلسه کمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

در جلسه فروردین‌ماه کمیته بهداشت محیط مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) راهبردهای رفع چالش‌های مدیریت پسماندهای بیمارستانی و میزان پیشرفت مصوبات جلسات قبل بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، اولین جلسه کمیته بهداشت محیط مجتمع، دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ با حضور احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، مهندس سید رضا رسولی سرپرست مدیریت دفتر فنی، امیر آقا مولایی مسئول واحد خدمات، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، مهندس اعظم کریمی مسئول واحد بهداشت حرفه‌ای، مهندس سمیه رباط میلی مسئول بهداشت محیط و دبیر کمیته و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.

در ابتدا روند پیشرفت مصوبات جلسه گذشته بررسی شد.

سپس مهندس رباط میلی گزارشی از اقدامات انجام‌گرفته در مرکز امحای تصفیه‌خانه مجتمع به‌منظور ارتقای شرایط بهداشتی و مطابقت با استانداردهای اعتباربخشی ارائه کرد.

همچنین در این جلسه آئین نامه کمیته  و مسائل بهداشتی بخش‌ها و برخی از اتاق عمل‌ها در تعطیلات نوروز موردبحث و بررسی قرار گرفت.