مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

دومین جلسه تیم رهبری و مدیریت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

در دومین نشست اعضای تیم رهبری و مدیریت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال جاری فرآیندهای اورژانس کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، دومین نشست اعضای تیم رهبری و مدیریت این مرکز در سال جدید، دو‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، معاونان پشتیبانی، درمان، روسای بیمارستان‌ها و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
دکتر اینانلو رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با بیان این مطلب که انتقال اورژانس برای ما یک مسئله مهم و اساسی بود گفت: امیدوارم با برگزاری جلسات مستمر اهم چالش های اورژانس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و بر اساس تصمیمات گرفته شده در این جلسات همه واحد ها ملزم به اجرای مصوبات آن باشند.
رئیس مجتمع با اشاره به برخی از مسائل اورژانس بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) در طی فرآیند انتقال گفت: بهتر است فرآیند ورودی اورژانس از لحاظ اینکه بیمار چگونه تحویل تریاژ و از آنجا به بخش و همچنین فرآیند های  پاراکلینیک به طور کامل بررسی و تمهیداتی برای آن اندیشیده شود.
دکتر اینانلو بر تعیین تکلیف بیماران در اورژانس در زمان زیر ۶ ساعت و ارجاع بیماران به سرویس مربوطه در کمتر از یک ساعت پس از آن، تاکید کرد.
در ادامه دکتر سورکی معاون پشتیبانی مجتمع گفت: با توجه به اینکه انتقال اورژانس به تازگی صورت گرفته ممکن است در ابتدای کار با چالش هایی مواجه شویم که امیدوارم این مسائل و چالش ها مثل همیشه با تعامل و همکاری همه واحد هر چه سریعتر مرتفع شود.
وی تاکید کرد: باید احساس مسئولیت در همه ارکان این مرکز نهادینه و در این رابطه باید آموزش های لازم به واحد ها ارائه شود.
معاون پشتیبانی مجتمع در ادامه گفت: برای اینکه کلان بیمارستان حضرت مهدی (عج) به نحو احسن مدیریت و تمام خواسته های بیماران در نظر گرفته شود باید در خصوص تزریق نیروی انسانی مورد نیازبه این مرکز اعم از (پرستار، کمک بهیار، خدمات و…) و همچنین تامین تجهیزات مورد نیاز برآوردهای لازم صورت پذیرد و با کمک و همکاری دانشگاه نیروی مورد نیاز هر چه سریعتر تامین شود.
وی افزود: درمدت زمان کوتاه باید از همه توانمان استفاده کنیم تا چالش های فرآیندی، تجهیزاتی و نیروی انسانی این مرکز بر طرف شود تا کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) در کمترین زمان به بهترین نحو مدیریت شود.
دکتر اورندی معاون درمان مجتمع با اشاره به اورژانس کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) گفت: اورژانس حضرت مهدی (عج) پکیجی از مراحلی است که مثل حلقه‌های زنجیر به هم متصل شده است و باید هرکدام از این حلقه‌ها درست باشد تا کار اجرا شود و برای رسیدن به این هدف باید برای هرکدام از مراحل فرایند فکری صورت پذیرد.
معاون درمان مجتمع با اشاره به ازدحام و شلوغی اورژانس گفت: برای جلوگیری از ازدحام در اورژانس باید بیماران زیر ۷ ساعت تعیین تکلیف و به بخش مربوطه منتقل شود و در این راستا همه گروه‌ها و سرویس‌های مرتبط تعامل و همکاری لازم را باید داشته باشند.
دکتر میری رئیس انستیتو کانسر گفت: با توجه به اینکه اورژانس ویترین بیمارستان است باید مشکلات و مسائل آن فراتر دیده شود و هر چه سریع‌تر در راستای برطرف شدن آن اقدام شود.
در بخش دیگری از جلسه افضلی مقدم رئیس اورژانس ضمن تبیین فرآیندهای اورژانس و انتقال بیمار به بخش‌ها، اهم چالش‌ها ومسائل کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) را ارائه کرد .
دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر علیرضا کاظمینی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره)، دکتر سید روح‌الله میری رئیس انستیتو کانسر، دکتر زهرا پناهی رئیس بیمارستان ولی‌عصر (عج)، دکتر سید علی مؤمنی مدیر پژوهش و فناوری، پرستو آریاملو مدیر امور پرستاری، محمدحسین امراللهی مدیر منابع انسانی، دکتر نوید مقدم سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، مهندس رضا رسولی سرپرست مدیریت دفتر فنی و امیر رجبی رئیس دفتر ریاست و مسئول بهبود کیفیت از اعضای تیم رهبری و دکتر محمد افضلی مقدم رئیس اورژانس، رحمان نصرالهی رئیس امور عمومی اورژانس، صد خسروی سوپروایزر اورژانس، نصرتی سرپرستار اورژانس ۱، احمدیان سرپرستار اورژانس ۲ به‌عنوان مهمانان ویژه این نشست حضور داشتند.