مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین جلسه بررسی فرآیندهای بخش اورژانس در کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) برگزار شد

با حضور رئیس و معاونان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) فرآیندهای بخش اورژانس بیمارستان حضرت مهدی (عج) بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) یک‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ اولین جلسه بررسی فرآیندهای بخش اورژانس در کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) با حضور دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدعلی سورکی معاونت پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر علی اعتمادیان مشاور امور توسعه، دکتر محمد افضلی مقدم رئیس اورژانس، دکتر شهاب رفیعیان سرپرست اتاق عمل‌های ولیعصر (عج)، دکتر حسن هاشمی رئیس مرکز تصویربرداری، دکتر علیرضا عبداللهی رئیس آزمایشگاه‌ها و سایر اعضا در سالن شورای این مرکز باهدف ساماندهی و بهبود فرآیندهای جاری برگزار شد.