مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین جلسه کمیته مرگ‌ومیر و عوارض مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

در جلسه کمیته مورتالیتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ضمن بررسی نحوه اعزام و عوامل موثر در مورتالیتی بیمار موردمطالعه، بر منع قانونی ترخیص موقت بیماران بستری تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) اولین جلسه کمیته مرگ‌ومیر و عوارض مجتمع یک‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر کسری کروندیان دبیر علمی کمیته، دکتر سید روح‌الله میری رئیس انستیتو کانسر، دکتر محمد افضلی مقدم رئیس بخش اورژانس، دکتر علی گنجعلیخان مدیر درمان، دکتر احسان دبیری مشاور اجرایی معاون درمان، دکتر پرستو آریاملو مدیر امور پرستاری، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، تیم درمانگر بیمار و سایر اعضا باهدف تحلیل ریشه‌ای علل مرگ بیمار تصادفی مولتیپل تروما (Multiple Trauma) که با امداد هوایی از بیمارستانی در قرچک ورامین به این مرکز اعزام‌شده بود در سالن شورای ریاست برگزار شد.

معاون درمان مجتمع با مبهم دانستن مراحل انتقال بیمار یادشده گفت: این بیمار بدحال پس از حدود ۱۰ ساعت تاخیر از حادثه تصادف جاده‌ای و بستری در یکی از مراکز درمانی قرچک ورامین، بدون هماهنگی قبلی با ستاد هدایت دانشگاه از طریق امداد هوایی اورژانس تهران در حالی به ما ارجاع شد که در بالگرد امداد هم تحت احیا قرارگرفته بود. نقص مدارک، عدم شفافیت اطلاعات و عدم هماهنگی بیمارستان مبدا و اورژانس تهران در پذیرش بیمار و عدم رعایت الزامات قانونی فرآیند اعزام بین دانشگاهی بیمار از موضوعات مهم این پرونده است که باید بررسی شود.

وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از پرونده‌های موردبررسی این کمیته تصریح کرد: ترخیص موقت بیمار حتی اگر به دستور پزشک باشد، بنا به دلایل قانونی ممنوع است و در صورت بروز این خطا، کادر درمانی بیمار باید پاسخگو باشند. متاسفانه در طول زمان و در بخش‌های مختلف برخی فرآیندها شکل نامناسبی به خود گرفته که نیاز به بازنگری و اصلاح از سوی خود صاحبان فرآیند دارد.

دکتر گنجعلیخان هم با تاکید بر ممنوعیت ترخیص موقت بیماران بستری گفت: دستورالعمل‌های بالادستی و بیمارستانی بر دستور پزشک مقدم است. ما در قبال همه مراجعین بیمارستان مسئول و پاسخگو هستیم. باید سعی کنیم تا جایی که می‌شود فاصله بستری تا عمل جراحی بیمار را کوتاه کنیم.

دکتر کروندیان با تاکید بر اهمیت مندرجات پرونده بیمار در محاکم قانونی گفت: پرونده بیماران شامل اطلاعات بالینی و اداری است و باید در تکمیل اطلاعات مربوط به هر یک از این دو حوزه دقت شود. درعین‌حال بااینکه طبق مستندات فرم MCMC مقصد اعزام، بیمارستان دیگری بوده، باید دید علت تغییر بیمارستان مقصد در فرآیند انتقال این بیمار از سوی اورژانس تهران چه بوده است.

وی همچنین افزود: باید تلاش کنیم فرآیندهای درمانی به‌گونه‌ای مدیریت شوند که به بیمار و سیستم آسیب وارد نشود.