مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اولین جلسه کمیته ارتقای خدمات اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

در جلسه کمیته ارتقای خدمات اورژانس مجتمع در خصوص اهم چالش‌های انتقال اورژانس به کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) و همچنین آمار مرخصی استعلاجی کارکنان (درمانی، اداری) و آمار بیماران نیازمند به مشاوره قلب در اورژانس موردبحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، اولین جلسه کمیته ارتقای خدمات اورژانس این مرکز در سال جاری یک‌شنبه ۲۰ فروردین‌ماه با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمد افضلی مقدم رئیس اورژانس و دبیر علمی کمیته، دکتر نسیم خواجوی رئیس بخش داخلی جنرال، دکتر مریم دلدار رئیس بخش زنان و زایمان، دکتر زهرا احمدی‌نژاد استاد گروه بیماری‌های عفونی، محمدحسین امرالهی مدیر منابع انسانی، پرستو آریاملو مدیر امور پرستاری، حسین کرمی سوپروایزر آموزشی اورژانس و دبیر اجرایی کمیته و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در ابتدا امرالهی مدیر منابع انسانی مجتمع با اشاره به نحوی تقسیم‌بندی استعلاجی کارکنان مجتمع گفت: نحوی تقسیم‌بندی کارکنان به دو نوع است: ۱. استعلاجی درون‌سازمانی که باید حتماً مورد تائید پزشک معتمد مجتمع قرار گیرد و مدت آن حداکثر سه روز است ۲. استعلاجی برون‌سازمانی مدت‌زمان آن بیش از سه روز که باید مورد تائید معاون درمان دانشگاه و بیمه قرار گیرد.
وی در ادامه گزارشی آماری از استعلاجی کارکنان اداری و درمانی مجتمع در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.
معاون درمان مجتمع ضمن تأکید بر ارائه آمار بیشترین افراد دریافت‌کننده استعلاجی و بررسی دقیق‌تر استعلاجی این افراد گفت: استعلاجی افرادی که بیشترین آمار دریافت استعلاجی رادارند باید به‌صورت دقیق‌تر چه از طرف مسئول مافوق و پزشک معتمد مجتمع موردبررسی قرار گیرد تا خدمت رسانی به بیماران به تعویق نیفتد و از افزایش فشار کاری بر دیگران جلوگیری شود.
دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به روند استعلاجی درمجتمع گفت: درروند استعلاجی باید مسئول مافوق مستقیم هر فرد به‌مانند هر پروسه دیگر مسئول نظارت بر استعلاجی کارکنان خود هم باشد تا ضمن تائید فرم استعلاجی و نظارت‌های لازم در صورت لزوم بازخوردهای آن را ارائه دهد ، قابل‌ذکر است فرم‌هایی که عدم تائید مسئول مافوق را دارد استعلاجی آن‌ها مورد تائید قرار نمی‌گیرد و در این رابطه باید مسئولان مافوق توجیه و بازخوردهای لازم را ارائه دهند.
وی افزود: نکته بااهمیت دیگر که در فرم استعلاجی مصوب شده این است که استعلاجی‌هایی که توسط پزشکان خارج از مجتمع صادر می‌شود فقط برای یک شیفت کاری اعتبار دارد.
آریاملو مدیر پرستاری مجتمع بر بررسی دقیق‌تر و نظارت بیشتر مسئولان مافوق و همچنین راستی آزمایی مرخصی استعلاجی‌ها به‌ویژه در ایام تعطیلات و نوبت‌های کاری تأکید کرد.
سپس نصرتی سرپرستار اورژانس یک مجتمع به ارائه گزارش آماری بیماران سرویس قلب نیازمند به مشاوره قلب پرداخت .
همچنین در این جلسه اهم چالش‌های روند انتقال اورژانس به کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.