مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

دومین هم‌اندیشی اعضای کارگروه انتقال بخش های بالینی به کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۲

در نشست دیگری از سلسله جلسات کارگروه انتقال بخش ها به  کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج)، مسئولان و جمعی از روسای بخش‌های بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، ادامه مباحث مربوط به فرآیند انتقال اورژانس بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، یک شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ اعضای کارگروه انتقال بخش های این مرکز به کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) مراحل پیشرفت برنامه انتقال اورژانس مجتمع را ارزیابی کردند.

در این جلسه دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدتقی بیک محمدی رئیس دانشکده پزشکی، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر شهاب رفیعیان رئیس اتاق عمل ولیعصر (عج)، دکتر مرتضی نوع پرست هیئت علمی گروه جراحی عروق، دکتر نوید مقدم مدیر آی تی، محمدحسین امراللهی مدیر منابع انسانی، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، مهندس رضا رسولی سرپرست مدیریت دفتر فنی و سایر اعضا حضور داشتند.