مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

هم‌اندیشی اعضای کارگروه انتقال بخش ها به  کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در نشست دیگری از سلسله جلسات کارگروه انتقال بخش ها به  کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج)، مسئولان و جمعی از روسای بخش‌های بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، فرآیند انتقال اورژانس را موردبحث و بررسی قراردادند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ اعضای کارگروه انتقال بخش های این مرکز به کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) در خصوص پیشرفت برنامه انتقال اورژانس مجتمع بحث و تبادل‌نظر کردند.

در این جلسه دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدتقی بیک محمدی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی، دکتر محمد افضلی مقدم رئیس بخش اورژانس، دکتر شهاب رفیعیان رئیس اتاق عمل ولیعصر (عج)، مهندس علی نعلبران رئیس حراست، مهندس رضا رسولی سرپرست مدیریت دفتر فنی، پرستو آریاملو مدیر امور پرستاری و سایر اعضا حضور داشتند.