مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیمارستان ضیائیان و مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

کتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه دکتر محمدرضا سلمانی، پزشک مقیم ستاد هدایت دانشگاه، روز دوشنبه بیست و نهم اسفند ۱۴۰۱ از بیمارستان ضیائیان و مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بازدید کردند.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت درمان، دکتر سعید ناطقی، معاون درمان دانشگاه به همراه دکتر سلمانی، پزشک مقیم ستاد هدایت دانشگاه، روز دوشنبه بیست و نهم اسفند ۱۴۰۱ از بیمارستان ضیائیان و مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)  بازدید کردند.
دکتر ناطقی در حاشیه این بازدید خاطرنشان کرد: هدف از بازدیدهای نوروزی بیمارستانی، بررسی آمادگی کامل بیمارستان ها به خصوص قسمت اورژانس است؛ چراکه این بخش به صورت بیست و چهار ساعته به بیماران خدمت رسانی می کند و این بازدیدها صورت می گیرد تا بررسی کنیم که اگر کمی یا کاستی در بیمارستان وجود دارد، مرتفع کنیم تا بیمارستان ها بتوانند در ایام نوروز که بسیاری از درمانگاه ها، مراکز خصوصی و خدمات سرپایی بسته است، خدمات را با حداکثر توان خود و به خوبی ارائه کنند.
وی افزود: تامین نیروی انسانی پرستاری، تامین نیروی انسانی پزشکی و سایر همکاران کادر درمان، تجهیزات پزشکی و امکاناتی که برای ارائه خدمت نیاز است، از موارد دیگری است که در بازدیدهای نوروزی مورد بررسی قرار می گیرد. در بازدیدهای امروز مشخص شد که در بیمارستان ضیائیان مشکل خاصی وجود ندارد و در مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) با توجه به مراجعه تعداد زیاد بیماران، ازدحام در اورژانس وجود دارد؛ که با کمک همکاران، حضور به موقع پزشکان در بخش های بستری این مشکلات هم برطرف می شود. طبیعی است که اصل مشکل، بعد از تعطیلات نوروز و با انتقال اورژانس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به ساختمان بیمارستان حضرت مهدی (عج) به طور کامل این مشکل برطرف خواهد شد.