مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

آمد بهار جان ها/ نوروز ۱۴۰۲ مبارک

آمدن بهار طبیعت و بهار قرآن را گرامی می داریم و لحظات سرشار از شادی، سلامتی و موفقیت را برای شما همکاران گرامی آرزومندیم.

روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)