مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

تکریم کارشناسان تغذیه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در آستانه سال نو

رئیس و معاونان مجتمع بیمارستانی امام خمینی در استقبال از بهار طبیعت با حضور در واحد تغذیه مجتمع از زحمات کارشناسان این حوزه با اهدای لوح یادبودی قدردانی کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان و جمعی از مدیران این مرکز با حضور در واحد تغذیه از خدمات ارزنده کارشناسان این حوزه در سالی که گذشت با اهدای لوح یادبودی قدردانی کردند.