مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

جلسه کارگروه ساماندهی پارکینگ مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

در هم‌اندیشی اعضای کارگروه ساماندهی پارکینگ طبقاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص ساماندهی پارک خودروهای کارکنان تصمیم‌گیری شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، جلسه ساماندهی پارکینگ مجتمع با حضور دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، پرستو آریاملو مدیر پرستاری، محمدحسین امر الهی مدیر منابع انسانی، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، مهندس علی نعلبران رئیس حراست، مصطفی مرادی دلیر مسئول روابط عمومی، امیر رجبی مسئول بهبود کیفیت، مهندس رضا رسولی سرپرست مدیریت دفتر فنی و مهندس شیری رئیس امور عمومی معاونت امور دانشگاهی دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ در دفتر ریاست مجتمع برگزار شد.
در این جلسه در خصوص ساماندهی تردد خودروها و همچنین مدیریت پارک خودروهای کارکنان و جانمایی و انتقال آن‌ها در راستای پارک نکردن در محوطه مجتمع بحث و تبادل‌نظر شد.