مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

هفدهمین جلسه کمیته مرگ‌ومیر و عوارض مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

با حضور معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در جلسه کمیته مورتالیتی این مرکز، گزارش عملکرد کمیته و پیگیری مصوبات انجام‌نشده و در دست اقدام کمیته تا پایان سال جاری بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، هفدهمین جلسه کمیته مرگ‌ومیر و عوارض مجتمع  یک ‌شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر شهاب رفیعیان رئیس اتاق عمل ولیعصر (عج)، دکتر کسری کروندیان دبیر علمی کمیته مرگ‌ومیر و عوارض،  دکتر محمد افضلی مقدم رئیس بخش اورژانس ، دکتر مصطفی محمدی رئیس بخش ICU جنرال دکتر مریم پرنیان مدیر نظارت بر درمان، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، مهین یوسفی کارشناس بهبود کیفیت و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در این جلسه عملکرد کمیته مورتالیتی مجتمع و همچنین  پیگیری مصوبات انجام‌نشده و در دست اقدام کمیته تا پایان سال جاری بحث و بررسی شد.