مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گزارش تصویری آیین افتتاح کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور رئیس جمهور

گزارش تصویری آیین افتتاح کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور رئیس جمهور

لینک عکس