مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

چهارمین و آخرین جلسه شورای پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه شورای پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ضمن ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله مدیریت امور پژوهش و فناوری مجتمع، در خصوص تشکیل کمیته پژوهشی دانشجویی مجتمع و تدوین اساسنامه و ساختار آن بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، چهارمین و آخرین جلسه شورای پژوهشی مجتمع در سال جاری با حضور دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی، دکتر سید علی مؤمنی مدیر امور پژوهشی و فناوری و اعضای هیئت‌علمی و رابطین پژوهشی بخش­ها و مراکز تحقیقاتی واقع در مجتمع در سالن شورای ریاست برگزار شد.

در ابتدا دکتر مؤمنی مدیر امور پژوهش و فناوری مجتمع ضمن تشکر از رهنمودهای ارزشمند معاونت امور دانشگاهی مجتمع در حوزه پژوهش و همچنین زحمات کارکنان این مدیریت و اعضای کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی در سال جاری، گزارشی از عملکرد یک‌ساله مدیریت امور پژوهش و فناوری ارائه کرد.

وی افزود: برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از ۲۵ برگزیده پژوهشی همراه با اعطای گرنت پژوهشی به ۴نفر از فراگیران مجتمع، برگزاری چهار جلسه شورای فصلی پژوهشی، انجام تعداد ۲۱۷ مشاوره آمار و اپیدمیولوژی جهت فراگیران، صدور ۲۲۰ مورد مجوز شروع مطالعه، برگزاری ۴ کارگاه پژوهشی، انتخاب ۱۱ مقاله شاخص اعضای هیأت علمی و انتشار آن در سایت و شبکه‌های اجتماعی مجازی مجتمع، بررسی حدود ۵۰۰ مورد طرح تحقیقاتی و پایان نامه در کمیته اخلاق بدنبال انجام بیش از ۲۴۰۰ داوری اخلاقی و تخصصی با کاهش میانگین زمان انتظار به حداکثر ۴۱ روز برای صدور کد اخلاق از اهم اقدامات پژوهشی در سال جاری بود که این آمار به نسبت سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و امیدوارم این روند همچنان ادامه پیدا کند.

در ادامه دکتر مؤمنی توضیحاتی در خصوص آئین نامه و مفاد اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس قوانین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه کرد و به معرفی ارکان و تشکیلات آن و وظایف هر یک از آنها پرداخت. در نهایت پیشنهاداتی برای ساختار کمیته تحقیقات دانشجویی مجتمع شامل سرپرست، دبیر، شورای مرکزی، شورای پژوهشی مشتق از ۵ کارگروه آموزش، پژوهش، روابط عمومی، انفورماتیک، انتشارات و همچنین یک نفر به عنوان کارشناس کمیته ارائه نمود.

دکتر صالحی معاون امور دانشگاهی مجتمع ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: دکتر مؤمنی و دکتر دارایی زحمات بسیاری در حوزه پژوهش و آموزش انجام داده‌اند تا فرآیندها و سیاست‌های آموزشی و پژوهشی مجتمع به‌نوعی تسهیل و استمرار پیدا کند اما ما نیازمند آن هستیم تا فراگیران مشق تحقیق را تمرین کنند تا مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به جایگاه اصلی خود در حوزه پژوهش در کشور دست یابد.

وی تأکید کرد: با توجه به حضور اساتید حاذق و گستردگی مجتمع باید به سمتی برویم تا این مرکز مأمن اصلی حوزه پژوهشی شود.

در ادامه دکتر صالحی گفت: درواقع افق و هدف غایی ما در حوزه پژوهش آن است تا پروژه‌های بزرگ و چندمنظوره درمجتمع تعریف شده و مورد تحقیق قرار گیرد.

در ادامه دکتر حلب چی هئیت علمی گروه پزشکی ورزشی ضمن تشکر از عملکرد خوب مدیریت امور پژوهشی مجتمع گفت: درواقع فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در مدیریت پژوهشی به‌ویژه در سال جاری به‌وضوح قابل‌رؤیت است به‌طوری‌که بر اساس یک برنامه مدون فرآیندها طراحی تا علاوه بر اینکه کارها تسهیل پیدا کند این فرآیندها آهسته، پیوسته و با استمرار انجام شود که جای بسی تقدیر و تشکر دارد.

در ادامه دکتر شیرکوهی هیئت‌علمی گروه ژنتیک گفت: با توجه پتانسیل خوب مجتمع و حضور اساتید برجسته تشکیل کمیته پژوهشی دانشجویی درمجتمع باید بتواند ارتباط بین بخشی را فراهم کند تا یک سؤال علمی تبدیل به یک پروژه تحقیقاتی بزرگ شود.

همچنین در این جلسه پیشنهاد‌هایی در خصوص تشکیل هسته پژوهشی دانشجویی از سوی اساتید و رابطین پژوهشی بخش‌ها و مراکز تحقیقاتی مطرح شد که از اهم آنها میتوان به لزوم اختصاص فضای فیزیکی مناسب و دارای تجهیزات لازم جهت کمیته، فراهم کردن شرایط جذب گرنت های پژوهشی برای اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی و همچنین مشارکت آنان در انتشار مقالات برای افزایش انگیزه فراگیران، جلب همکاری اعضای هیأت علمی علاقمند به فعالیتهای پژوهشی از تمامی بخشهای مجتمع و ارائه موضوعات تحقیقاتی کاربردی و متنوع از جانب آنها در سایت کمیته برای جذب فراگیران با علائق پژوهشی مختلف اشاره نمود.