مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

هفتمین جلسه کمیته‌های ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در هفتمین کمیته‌های ترویج زایمان طبیعی و ایمن و تغذیه با شیر مادر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص جذب نیرو ماما و بیهوشی و همچنین مشکلات تماس پوستی نوزاد با مادر بحث و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، هفتمین جلسه مشترک مربوط به کمیته‌های ترویج زایمان طبیعی و ایمن و تغذیه با شیر مادر، سه‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ با حضور دکتر زهرا پناهی رئیس بیمارستان ولیعصر (عج)، دکتر مریم دلدار رئیس بخش زنان و زایمان، دکتر فهیمه قطبی زاده هیئت‌علمی گروه زنان، نبی‌الله رضایی مدیر امور عمومی ساختمان ولیعصر (عج)، عصمت نیک‌خواه مسئول بلوک زایمان و دبیر جلسه و سایر اعضا در سالن شورای ولیعصر برگزار شد.
در ابتدای جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه پیشین در خصوص مشکلات انجام زایمان بی‌درد دارویی و مشکلات تماس پوست باپوست مادر و نوزاد بحث و تبادل‌نظر شد.
همچنین در این جلسه تأکید شد با توجه به مشخص شدن تعرفه بیهوشی در خصوص تأمین نیروی موردنیاز ماما و بیهوشی تعیین تکلیف و مکاتبه‌ای با معاون درمان مجتمع انجام شود.