مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

دوازدهمین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه اسفند‌ماه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات پیشین، مشکلات سیستمی مربوط به ثبت الکترونیک پرونده‌های بستری بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، دوازدهمین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات، سه‌شنبه ۱۶ اسفند۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، ماندانا معدنی رئیس پذیرش، آمار و مدارک پزشکی و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش روند پیشرفت مصوبات جلسات قبل، چالش های مستند سازی پرونده های بیمارستانی و اشکالات سیستمی ثبت الکترونیک آن ها در نرم افزار شفا بررسی شد.