مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

یازدهمین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه اسفندماه کمیته طب انتقال خون مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص راهکارهای بهبود مدیریت انتقال خون، مصرف بهینه خون و فرآورده‌های خونی بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، یازدهمین جلسه کمیته طب انتقال خون مجتمع در سال جاری، سه‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر سیدخلیل پسته‌ای رئیس بخش بیهوشی، دکتر سمانه سالاروند دبیر علمی کمیته و مسئول فنی بانک خون، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، مائده محمودی دبیر کمیته و کارشناس بانک خون و سایر اعضا در سالن شورای ولیعصر(عج) برگزار شد.
دکتر اورندی با تاکید بر اهمیت مصرف بهینه خون و فرآورده‌های خونی گفت: همکاران باید نسبت به این مهم حساسیت بیشتری پیدا کنند.
دکتر پسته‌ای ارتباط دوسویه آموزش‌دهنده و آموزش‌گیرنده را در اثربخشی محتواهای آموزشی بسیار مهم خواند و افزود: متقابل بودن آموزش‌ها یعنی این‌که مخاطبان پیام به‌اندازه تولیدکنندگان پیام، دغدغه و نیاز به پیام را حس کنند؛ تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که آموزش‌های ما از طریق تهیه کلیپ، پاور پوینت و برپایی کارگاه آموزشی و … به تغییر نگرش و اصلاح رفتار در مخاطب منجر شود. همین‌که همکاران بدانند در فرایند تامین خون و فرآورده چه زحماتی کشیده می‌شود و چه نگرانی‌ها و محدودیت‌هایی در این حوزه وجود دارد سبب می‌شود تا بیش‌ازپیش قدر آن را بدانند و در نگهداری خون Cross match شده می‌کوشند.
در این جلسه ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات جلسه پیشین، گزارش آمار مصرفی و امحای خون و فرآورده‌های خونی، نسبت C/T بیمارستان، عوارض ناخواسته انتقال خون، موارد عدم انطباق، درخواست خون و عدم مصرف آن، گزارش‌های موردی احتمال تزریق مسیو و موارد اسکرین مثبت در بازه بهمن ۱۴۰۱ و همچنین گزارش نتایج ارزیابی اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه (دی ۱۴۰۱) ارائه و بررسی شد.