مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مشارکت فعال ستاد بحران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سومین رزمایش مشترک امداد هوایی کلان‌شهر تهران

ستاد مدیریت بحران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با هماهنگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در بخشی از سناریوی سومین مانور مشترک امداد هوایی کلان‌شهر تهران حضوری فعال داشت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، پنج‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ در پی هماهنگی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با دکتر سید حسن اینانلو رئیس و فرمانده ستاد مدیریت بحران مجتمع، بخشی از سناریوی سومین مانور مشترک امداد هوایی کلان‌شهر تهران در بحران‌ها با همکاری خوب تیم بحران مجتمع و مرکز اورژانس کشور در این مرکز شبیه‌سازی شد.

در این سناریو، مجروحان فرضی از بیمارستان‌های بقیه‌الله و امام خمینی (ره) با بالگرد امداد هوایی اورژانس تهران به بوستان ولایت منتقل شدند.

طبق برنامه، ابتدا یک فروند بالگرد ۲۱۲ از پایگاه شهید آریافر پرواز به سمت بیمارستان بقیه‌الله پرواز و ازآنجا دو مجروح فرضی را به بوستان ولایت منتقل می‌کند؛ در آنجا مصدوم دیگری را تحویل گرفته و به پایگاه یکم می‌برد و برای انتقال به سایر استان‌ها تحویل هواپیمای C130 می‌دهد؛ سپس برای انجام ماموریت های بعدی به پایگاه شهید آریافر برمی‌گردد.

در بخش دوم برنامه، یک فروند بالگرد BK117 که روز قبل از رزمایش در محل HOME BASE اورژانس در بوستان ولایت مستقر بود به سمت فرودگاه دوشان تپه اعزام و ازآنجا یک مجروح فرضی را به بوستان ولایت منتقل می‌کند؛ پس از آن به بیمارستان امام خمینی (ره) اعزام‌شده و یک مجروح فرضی دیگر را به بوستان ولایت منتقل می‌کند و در آنجا منتظر اعلام وضعیت دیگری در صورت نیاز به اورژانس می‌ماند.

توضیح این که در این رزمایش ۱۵ سازمان همکاری داشتند که شهرداری منطقه ۹ به عنوان یکی از سایت‌های اصلی عملیات امداد هوایی از طریق فرودگاه مهرآباد و پایگاه ترابری شهید لشگری حضور داشت.