مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

هم‌اندیشی اعضای کارگروه راه‌اندازی بیمارستان مهدی کلینیک در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در نشست دیگری از سلسله جلسات کارگروه راه‌اندازی بیمارستان مهدی کلینیک، مسئولان و جمعی از روسای بخش‌های بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، روند اجرایی برنامه‌های انتقال و چینش بخش‌های بالینی موردنظر را بررسی و نظرات خود را برای بهبود و تسهیل امور طرح کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، اعضای کارگروه راه‌اندازی بیمارستان مهدی کلینیک در ادامه جلسات هم‌اندیشی خود برای بررسی پیشرفت برنامه انتقال و چینش بخش‌های بالینی؛ سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در سالن شورای ریاست گرد هم آمدند.

در این جلسه دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر سید فرشاد علامه معاون آموزشی دانشگاه و عضو هیئت‌علمی بخش گوارش، دکتر محمدتقی بیگ محمدی رئیس دانشکده پزشکی، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی، دکتر علیرضا کاظمینی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره)، دکتر زهرا پناهی رئیس بیمارستان ولیعصر (عج)، دکتر علی جعفریان رئیس بخش پیوند کبد، دکتر سید حسن امام رضوی رئیس بخش جراحی عمومی ولیعصر (عج)، دکتر قاسمعلی خراسانی رئیس بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی، دکتر مهرداد صالحی رئیس بخش جراحی قلب و عروق، دکتر ناصر ابراهیمی دریانی رئیس بخش گوارش دکتر محمدرضا نوروزی هیئت‌علمی بخش اورولوژی و سایر اعضا حضور داشتند.