مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

نشستی  از سلسله کارگروه های  راه اندازی بخش های  بیمارستان مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

در جلسه ای از  سلسله کارگروه راه اندازی بخش های  بیمارستان مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) روند اجرای برنامه ها و چالش های موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، جلسه کارگروه راه اندازی بخش های  بیمارستان مهدی کلینیک مجتمع دوشنبه اول  اسفند ۱۴۰۱ با حضور دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، محمدحسین امرالهی مدیر منابع انسانی، پرستو آریاملو مدیر پرستاری و سایر اعضا  در سالن شورای ریاست مجتمع برگزار شد.
در این جلسه در خصوص راه اندازی بخش های مهدی کلینیک، روند  اجرای برنامه‌ها و مهم ترین چالش های موجود بحث و تبادل نظر شد.