مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

جلسه کارگروه راه اندازی بخش های  بیمارستان مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران جلسه کارگروه راه اندازی بخش های  بیمارستان مهدی کلینیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، جلسه کارگروه راه اندازی بخش های  بیمارستان مهدی کلینیک مجتمع یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ با حضور دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه، دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، پرستو آریاملو مدیر پرستاری، محمدحسین امرالهی مدیر منابع انسانی، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی و سایر اعضا  در مهدی کلینیک برگزار شد.
در این جلسه در خصوص راه اندازی بخش های بستری ، ویژه و اتاق عمل ها ی مهدی کلینیک و روند  اجرای برنامه‌ها بحث و تبادل نظر شد.