مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

 وبینار آموزشی کار با تجهیزات پزشکی و نحوه نگهداشت صحیح دستگاه ها در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد  

به همت واحد مهندسی پزشکی و سوپروایزران آموزش پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، وبینار آموزشی کار با تجهیزات پزشکی و نحوه نگهداشت صحیح دستگاه ها در این مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، وبینار آموزشی کار با تجهیزات پزشکی و نحوه نگهداشت صحیح دستگاه ها  با مشارکت جمعی از پرستاران و کارشناسان بیهوشی بخش های مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ برگزار شد.
در این وبینار مباحثی همچون کار با دستگاه ونتیلاتور، مانیتورینگ علائم حیاتی، دستگاه الکتروشوک و نکات مهم در کاربری و نگهداشت این دستگاه ها و سایر موضوعات مرتبط مطرح شد.
مدرسین این وبینار نمایندگان شرکت های تجهیزات پزشکی طرف قرارداد مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بودند.