مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

چهارمین جلسه کمیته بررسی علل مخاطرات پره ناتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱ برگزار شد

جلسه کمیته مرگ‌ومیر پره ناتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) باهدف پیشگیری، کاهش مرگ‌ومیر کودکان و افزایش سطح سلامت آنها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، چهارمین جلسه کمیته بررسی علل احتمالی مرگ‌ومیر پره ناتال در این مرکز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ با حضور دکتر صدیقه برنا هیئت‌علمی گروه زنان و دبیر علمی کمیته، دکتر حسین دلیلی رئیس بخش نوزادان و NICU، دکتر مریم دلدار رئیس بخش زنان، دکتر کسری کروندیان استاد گروه بیهوشی مجتمع، دکتر فریناز موسوی متخصص پزشکی قانونی مجتمع، پرستو آریاملو مدیر پرستاری، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، مریم کمانی دبیر اجرایی کمیته و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در ابتدا دبیر اجرایی کمیته به ارائه اطلاعاتی مربوط به فرآیندهای مراقبتی و درمانی انجام‌شده بر روی مادر و نوزاد پسری که در هفته ۲۹ بارداری درمجتمع سزارین شده بود پرداخت.
دکتر برنا ضمن بررسی موارد مطروحه گفت: برای انجام دادن سزارین به‌ویژه در موارد پرخطر پزشکان باید دقت نظر داشته باشند تا قبل از ورود به مرحله جراحی تمام فرآیندهای اجرای آن از نحوی انجام سزارین، پزشک موردنظر و اقدامات قبل و در حین سزارین مشخص‌شده باشد تا به جنین و مادر کمترین آسیب وارد شود.
وی با اشاره به عوامل منجر به مخاطرات جنین گفت: این بیمار با سن بارداری پایین (۲۹ هفتگی) و پارگی کیسه آب و همچنین با توجه به اینکه سر جنین نزول پیداکرده و وارد لگن شده بود ضمن سخت‌تر شدن نحوه سزارین باعث احتمال ایجاد مخاطره به جنین را تا حد زیادی را افزایش می‌دهد.
دکتر دلیلی بر حضور همه اعضای جلسه به‌ویژه پزشک بیمار در کمیته مرگ‌ومیر پره ناتال تأکید کرد.
رئیس بخش نوزادان و NICU افزود: خونریزی داخل بطن در نوزاد نارس قابل‌قبول است ولی خونریزی‌های مغزی همچون اپیدورال و ساب دورال قابل‌قبول نیست که باید علل آن همچون زایمان‌های تروماتیک و یا اختلال انعقادی مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر کروندیان با اشاره به هدف از برگزاری جلسات کمیته مرگ‌ومیر پره ناتال گفت: درواقع این جلسات بازخوانی اقدامات درمانی انجام‌شده بر روی بیمار و همچنین شناسایی خطاهای احتمالی و جلوگیری از تکرار دوباره آن است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر موسوی ثبت دقیق مستندات پرونده‌ را بسیار بااهمیت خواند و گفت: رعایت الزامات مستندسازی پرونده‌های پزشکی و ثبت صحیح فرآیندهای درمانی بیمار بسیار مهم است و تنها از طریق همین مستندات است که می‌شود در محاکم قضایی از عملکرد مجموعه و خود دفاع کرد.