مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

شانزدهمین جلسه کمیته مرگ‌ومیر و عوارض مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه کمیته مورتالیتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) مهم ترین علل مخاطرات منجر به مرگ بیمار مورد مطالعه از زوایای مختلف بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شانزدهمین جلسه کمیته مرگ‌ومیر و عوارض مجتمع یک‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمد افضلی مقدم رئیس بخش اورژانس، دکتر مرتضی دارایی مدیر امور آموزش و دانشجویی، دکتر آرش سیفی رئیس بخش بیماری های عفونی، دکتر فریناز موسوی مسئول پزشکی قانونی، دکتر مریم پرنیان مدیر نظارت بر درمان، پرستو آریاملو مدیر امور پرستاری، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار، تیم درمانگر بیمار و سایر اعضا باهدف تحلیل ریشه‌ای علل مرگ بیمار ۳۷ ساله‌ای مبتلا به کووید ۱۹ و با شکایت تنگی نفس با سابقه خودکشی های ناموفق به این مرکز مراجعه و برای دریافت مراقبت های درمانی لازم در بخش یک اورژانس بستری شده بود؛ در سالن شورای ریاست برگزار شد.