مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران

تقویت گروه‌های آموزشی، از اولویت های جدی دانشگاه است

در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پرشکی تهران، نتیجه ارزشیابی گروه آموزشی ارولوژی و فرایندهای معاونت بین الملل با رویکرد یکپارچه‌سازی الکترونیک بررسی و بر تقویت گروه‌های آموزشی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست ۱۶ بهمن ۱۴۰۱، دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تاکید بر اینکه تقویت گروه‌های آموزشی از اولویت های مهم دانشگاه است، به برنامه ریزی در زمینه بازگشت گروه ارولوژی به دوران اوج خود اشاره کرد و گفت: گروه ارولوژی دوره‌ای در دانشگاه ستاره بود و با مداخلاتی که انجام شده امیدواریم به نقطه اوج خود برسد.
دکتر قناعتی بر تامین تجهیزات و هیات علمی مورد نیاز گروه ارولوژی تاکید کرد و گفت: برای تهیه تجهیزات گروه، تامین اعتبار و  اقدامات لازم جذب هیئت علمی مورد نیاز گروه انجام شده است.

ارزشیابی گروه آموزشی ارولوژی

در ادامه نشست دکتر علی لباف معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی نتیجه ارزشیابی گروه آموزشی ارولوژی را تشریح کرد و گفت: گروه ناظرین دانشکده پزشکی فرآیند ارزشیابی گروه ارولوژی را از اذرماه ۱۴۰۰ اغاز کردند و باتوجه به تغییر مدیر گروه زمان بیشتری صرف شد که نتایج مشخص شود.
دکتر لباف با اشاره به مشارکت ۸۲ درصدی دستیاران و ۴۶ درصدی اعضای هیئت علمی در نظرسنجی برخط  ارزشیابی برنامه گروه گفت: در این ارزشیابی مسائل گروه شناسایی و برای رفع آن برنامه ریزی شد.
معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی، تقویت برنامه های آموزش مشترک گروه، برگزاری نشست های فصلی اعضای هیئت علمی با دستیاران به منظور بهبود فضای آموزشی و… را از جمله مزایای ارزشیابی گروه آموزشی ارولوژی برشمرد و گفت: باتوجه به ارزشیابی انجام شد مقرر شد اقدامات متعددی از جمله امکان روتیشن بین بیمارستانی داوطلبان فراهم، کتابچه اهداف آموزشی و شرح وظایف دستیاران تالیف و همچنین روتیشن ارولوژی زنان و ترمیمی در بیمارستان یاس و… برقرار شود.

یکپارچه سازی خدمات الکترونیک معاونت بین الملل

سپس دکتر محمدحسین آیتی معاون بین الملل دانشگاه، با اشاره به ضرورت یکپارچه سازی خدمات الکترونیک معاونت بین الملل، گفت: با توجه به تنوع مخاطبان و تعدد خدمات این معاونت در قالب سامانه های مختلف، تجمیع سامان های معاونت بین المللی ضروری به نظر می رسید.
معاون بین الملل دانشگاه، گام نخست یکپارچه سازی خدمات الکترونیک را احصا و اصلاح فرآیندها دانست و گفت: برای یکپارچه سازی خدمات الکترونیک ابتدا فرآیندها را احصا و اصلاح و اقدامات مرتبط با هر فرآیند را مشخص کردیم تا فرآیندها با سرعت و سهولت بیشتری ارایه شود.
دکتر آیتی گام بعدی پس از احصا و اصلاح فرآیندها را یکپارچه سازی خدمات الکترونیک بیان کرد و گفت: ۱۴۰۰ دانشجوی بین الملل از خدمات سامانه های مختلف سیپاد مالی، سیپاد آموزشی، پژوهشیار استفاده می کنند و برخی خدمات مانند کنسولگری و امور خوابگاه ها و… بدون سامانه است و امیدواریم با مجموع اقدامات انجام شده، این خدمات در قالب سامانه یکپارچه به مخاطبان ارایه شود.
در ادامه دکتر فاطمه حاج علی عسگری مدیر بین المللی سازی الکترونیک معاونت بین الملل، فرآیند یکپارچه سازی خدمات الکترونیک را تشریح کرد.