مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

تقدیر از مددکاران  مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) به مناسبت روز مددکار اجتماعی

به مناسبت روز مددکار اجتماعی  دکتر محمد علی  سورکی معاون پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) از مددکاران این مرکز تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، دکتر محمد علی  سورکی معاون پشتیبانی مجتمع  یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ به مناسبت روز مددکار اجتماعی از تلاش‌های خالصانه و متعهدانه مددکاران مجتمع با اهدای لوح  تقدیر کرد.
در این مراسم دکتر محمد علی سورکی معاون پشتیبانی، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، علیرضا سیف رئیس امور عمومی بیمارستان امام خمینی (ره)، نبی اله رضایی رئیس امور عمومی بیمارستان ولیعصر (عج)، لیلا ترک زاده مدیر امور عمومی انستیتو  کانسر، رحمان نصرالهی رئیس امور عمومی اورژانس  و جمعی از  مددکاران مجتمع حضور داشتند.