مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

برگزاری نهمین جلسه شورای اجرایی معاونت امور دانشگاهی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در نشست بهمن‌ماه شورای اجرایی معاونت امور دانشگاهی در خصوص روند ارزیابی اعتباربخشی حوزه آموزش و همچنین مراحل پیشرفت انتقال بخش‌های آموزشی مجتمع (کتابخانه و پاویون) به مهدی کلینیک بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، نهمین جلسه شورای اجرایی معاونت امور دانشگاهی مجتمع دوشنبه دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با حضور دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی، دکتر سید علی مؤمنی مدیر امور پژوهشی و فن‌آوری، دکتر محمدرضا کرامتی رئیس دفتر توسعه آموزش، دکتر مرتضی دارایی مدیر امور آموزشی و دانشجویی، دکتر نداف رئیس دفتر امور فراگیران، دکتر مریم مهرپویا مسئول مجازی‌سازی آموزش، مهندس شیری مدیر امور اجرایی معاونت امور دانشگاهی و بختیاری مسئول پاویون‌ها و نصیر فرجی کارشناس مسئول امور آموزشی در سالن شورای معاونت امور دانشگاهی برگزار شد.
دکتر صالحی با اشاره به مباحث مهم اعتباربخشی آموزشی مجتمع گفت: یکی از نکات کلیدی در مبحث اعتباربخشی به‌ویژه در حوزه آموزش، مستندسازی وقایع و همچنین ایجاد فرآیند است که باید ضمن تقویت این حوزه‌ها سنجه های اعتباربخشی آن را هم مشخص کنیم.
وی همچنین افزود: در راستای نیل به اهداف اعتباربخشی آموزشی و استراتژی مجتمع باید همه وقایع در حوزه معاونت امور دانشگاهی این مرکز اعم از برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینارها، Micro Learning ها و… مستندسازی و پایش های لازم نتایج بر روی آن‌ها انجام شود.
معاونت امور دانشگاهی مجتمع گفت: از سال آینده ممکن است کل ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان‌ها در حوزه درمان و آموزش به‌صورت یکپارچه و در یک‌زمان مشخص انجام خواهد شد.
دکتر صالحی تأکید کرد: بهتراست از دل مصوبات کمیته‌ها آن‌هایی که مرتبط با حوزه آموزش است و همچنین نظرسنجی از اساتید و فراگیران مجتمع نیازها مشخص شوند وبر طبق آن فرآیند و ساختاری طراحی و توسط مدیران و کارشناسان معاونت به اجرا گذاشته شود.
در ادامه دکتر کرامتی با اشاره به اعتباربخشی آموزشی گفت: درواقع باید فرآیندی طراحی شود تا تمام حرکات امور دانشگاهی از نیازسنجی تا مانیتورینگ میدانی به‌طور کامل مستند شود.
معاون امور دانشگاهی با اشاره به درگیر کردن فراگیران در حوزه‌های پژوهشی گفت: ضمن معرفی گروه‌ها و رابط‌هایی در حوزه پژوهش باید اساسنامه‌ای با عنوان هسته های پژوهشی دانشجویی طراحی شود.
رئیس دفتر توسعه آموزش مجتمع با اشاره به جلسات شورای فصلی پژوهشی مجتمع گفت: مطالب جلسات شورای فصلی پژوهشی باید جذاب‌تر و مرتبط‌تر باشد و همچنین از فراگیران در خصوص موضوعات مطروحه  نظرسنجی شود.
در ادامه دکتر مؤمنی توضیحاتی در خصوص برگزاری جلسات باکیفیت‌تر شورای فصلی پژوهشی مجتمع ارائه داد.
دکتر مهر پویا افزود: باید تمهیداتی به‌منظور تسهیل در دسترسی به پرونده‌ها با حفظ امنیت آن به‌ویژه برای تدوین case report ها صورت پذیرد.
در پایان مهندس شیری به ارائه گزارشی از مراحل پیشرفت انتقال بخش‌های آموزشی مجتمع (کتابخانه و پاویون) به مهدی کلینیک ارائه کرد.