مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

نشست رئیس و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با سردبیران و دبیران حوزه سلامت خبرگزاری‌ها

دکتر قناعتی: دانشگاه‌های پیشرفته جهان در پی تبدیل‌شدن به دانشگاه نسل چهارم و اجتماعی هستند که یک سر آن به رسانه‌ها متصل است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست با سردبیران و دبیران حوزه سلامت خبرگزاری‌های رسمی گفت: دانشگاه‌های پیشرفته جهان در پی تبدیل‌شدن به دانشگاه نسل چهارم و دانشگاه اجتماعی هستند و برقراری ارتباط دوسویه دانشگاه با رسانه‌ها، به تحقق این امر مهم کمک می‌کند.

لینک خبر