مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

قدردانی از رابطین ADR بیمارستان رازی و امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران

سرپرست مدیریت نظارت و پایش فرآورده های سلامت از رابطین ADR بیمارستان رازی و امام خمینی (ره) به منظور همکاری و هماهنگی با معاونت غذا و دارو دانشگاه قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت غذا و دارو، در جلسه رابطین ADR   بیمارستان‌ های تحت پوشش دانشگاه که در تاریخ اول بهمن ۱۴۰۱ در سالن شورا معاونت برگزار شد، دکتر برادران سرپرست مدیریت نظارت و پایش فرآورده‌ های سلامت از رابطین ADR بیمارستان رازی و امام خمینی به منظور همکاری و هماهنگی با معاونت غذا و دارو دانشگاه قدردانی کرد.

همچنین: در این جلسه وظایف رابطین ADR، بررسی آمار ADR بیمارستان‌ های تحت نظر، پیشنهادات و راهکارهایی از طرف رابطین و همکاران به منظور بهبود عملکرد و گزارش دهیADR و همچنین دلایل تفاوت در آمار ارسالی بیمارستان‌ ها مورد بررسی قرار گرفت.

توضیح اینکه این جلسه با حضور دکتر برادران سرپرست مدیریت نظارت و پایش فرآورده‌ های سلامت، رابطین ADR   و سایر همکاران بخش نظارت و پایش فرآورده‌ های دارویی بیمارستان‌ های تحت پوشش دانشگاه برگزار شد.