مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

چهارمین جلسه کمیته اقتصاد درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

در جلسه کمیته اقتصاد درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) گزارش هزینه-درآمد انستیتو کانسر این مرکز  در سال ۱۴۰۰ موردبحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، چهارمین جلسه کمیته اقتصاد درمان این مرکز یکشنبه دوم بهمن ۱۴۰۱ در سالن شورای ریاست مجتمع برگزار شد.
در ابتدا ترک‌زاده مدیر امور عمومی  انستیتو کانسر به ارائه گزارش آماری  هزینه و درآمد انستیتو کانسر در سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: درآمدها به دو صورت عملیاتی و غیرعملیاتی است درواقع  درآمد عملیاتی بر اساس  عملیات اصلی سازمان است  و غیرعملیاتی از محل‌های غیرعملیاتی همچون اجاره‌ها و کمک‌های دولت حاصل می‌شود.
وی افزود: هزینه‌ها هم به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم است ، هزینه مستقیم ارتباط مستقیم با تولید محصول دارد مثل منابع انسانی  اما هزینه غیرمستقیم  ارتباط  مستقیمی با تولید محصول ندارد و در خصوص انستیتو کانسر ۷۲ درصد ما هزینه‌های مستقیم و ۲۸ درصد هزینه‌های غیرمستقیم است.
در ادامه ترک‌زاده به معرفی بخش‌های بالینی انستیتو کانسر پرداخت و گفت: این مرکز دارای  ۸ بخش بستری شامل (۴ بخش جراحی و ۴ بخش داخلی ) و همچنین ۹  تخت ICU و ۱۱ تخت اتاق عمل است.
وی با اشاره به هزینه  بالای برخی از  بخش‌های انستیتو کانسر مجتمع  گفت:  بهتر است  در خصوص علت بالا بودن هزینه برخی از بخش‌ها  بررسی‌های دقیق‌تر و همچنین مداخلات لازم صورت پذیرد و باید به سمتی برویم که این واحدها درآمدزایی بیشتری نسبت به قبل داشته باشند.
دکتر سورکی تأکید کرد: جلسات کمیته اقتصاد درمان  باید منتج به ارائه پیشنهادات مبنی بر کاهش کسورات و افزایش درآمد بیمارستان شود تا  اصلاحات ساختاری و مداخلات لازم  در ارتباط با بخش‌های پرمصرف  انجام شود.
معاون پشتیبانی مجتمع  افزود:  درواقع یکی از نکات مهم مدیریت این است که   در سازمان نظارت مستمر  وجود داشته باشد  به‌طوری‌که این نظارت باعث می‌شود افراد زیرمجموعه  وظایف خود را به نحو احسن  انجام دهند  در خصوص هزینه و درآمد بخش‌ها  ضمن اطلاع‌رسانی دقیق به بخش‌های پرمصرف  باید نظارت مستمری بر روی آن‌ها انجام شود  و بازخوردهای لازم   به معاونت‌ها ارسال شود تا باهدف کاهش کسورات و افزایش درآمد اصلاحات فرآیندی برای این بخش‌ها  اعمال شود.
دکتر سورکی  در ادامه گفت: انستیتو کانسر مجتمع  قطب  علمی کشور در حوزه سرطان است و با توجه به بار مراجعان و هزینه بالای بیماران سرپایی این مرکز  باید نگاه ویژه‌ای از سوی  وزارت خانه به این مرکز وجود داشته باشد.
دکتر اورندی معاون درمان مجتمع با اشاره به کاهش هزینه‌ها گفت: برای کاهش هزینه‌ها بهتر است مدت‌زمان پره آپ بیماران  تا حد امکان کاسته و خدمات  درمانی بیماران  در اسرع وقت انجام شود همچنین راهکارهایی  در خصوص  الکترونیکی کردن خدمات و استفاده از بارکد خوان به‌منظور ثبت خدمات پرستاری و درمانی انجام شود.
در ادامه اخوان کارشناس اداره اقتصاد درمان دانشگاه گفت: ممکن است  بسیاری از کسورهای  درآمدی ما به خاطر عدم ثبت دقیق اطلاعات باشد برخی از این اطلاعات  شامل  شناسایی خدماتی که تعرفه ندارند ، شناسایی خدماتی که تعرفه دارند ولی به دلیل عدم آشنایی منشی بخش خدمات آن‌ها ثبت نمی‌شود و همچنین کدهای خدمتی که ارائه می‌شود  اما هزینه – درآمد آن به‌صرفه نیست و باید   در این زمینه مکاتبات  لازم به معاون درمان دانشگاه انجام تا  ضمن بررسی‌های لازم برنامه‌ریزی‌هایی نسبت به آن صورت پذیرد.
همچنین اعضای جلسه در خصوص هزینه و درآمد انستیتو کانسر نقطه نظرات خود را ارائه کردند.
توضیح اینکه این کمیته با حضور دکتر محمدعلی  سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر مرتضی دارایی مدیر امور آموزشی و دانشجویی، وهاب احمدی سرپرست امور مالی مجتمع،  پرستو آریاملو مدیر پرستاری، مریم اسدالهی مسئول درآمد و ترخیص،  لیلا ترک‌زاده مدیر امور عمومی  ساختمان کانسر، سهیلا دمیری کارشناس اداره اقتصاد درمان دانشگاه، سارا اخوان کارشناس اداره اقتصاد درمان دانشگاه، سیدرضا رسولی آهاری سرپرست دفتر فنی، رحمان نصرالهی دبیر کمیته اقتصاد درمان و سایر اعضاء کمیته برگزار شد.