مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) راهکارهای بهبود فرآیند ثبت و توزیع منوی غذای بیماران دیابتی بخش های بستری بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع پنج‌شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱ با حضور دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی، دکتر علی گنجعلیخان مدیر درمان، دکتر نوشین شیرزاد و دکتر محبوبه همت آبادی اعضای  هیئت علمی گروه غدد، دکتر بیک رسولی مسئول فنی داروخانه مجتمع، دکتر مهسا ملک احمدی مسئول تغذیه بالینی مجتمع و دبیر جلسه و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.

دکتر گنجعلیخان ایجاد فرآیند الکترونیک در ثبت غذای بیماران دیابتی را یکی از راهکارهای کاهش خطای کاربری عنوان کرد و گفت: هدف از شکل گیری سامانه اطلاعات بیمارستانی (HIS) کمک به اجرای فرآیندهای درمانی است؛ همچنین نظارت بر تهیه منو و پخش صحیح غذای بیماران باید ابتدا  از بالین و با مشارکت اساتید و پزشکان تغذیه آغاز و در واحد خدمات غذایی تکمیل شود.

دکتر سورکی با رویکرد اقتصاد سلامت و ضرورت تغذیه صحیح بیماران دیابتی در روند درمانشان گفت: با اصلاح فرآیندهای غلط می توان هم به درمان بیماران و هم به صرفه جویی در منابع کمک کرد. با توجه به وسعت مجتمع اجرای برخی طرح ها به طور همزمان همزمان در تمامی بخش ها ممکن نیست. از طرفی توجه به میزان دقیق وعده های غذایی و میان وعده های بیماران دیابتی بستری موضوع مهمی است؛ به نظر می رسد برای حصول نتایج قابل قبول باید آن را به صورت یک پروژه از نظر اهداف، منابع و نیروهای انسانی مورد نیاز تعریف، ، فاز به فاز برنامه ریزی و در یک یا دو بخش به صورت آزمایشی پیاده کرد.

دکتر صالحی بر آموزش عوامل توزیع غذا در بخش های بستری و نظارت دقیق کارشناسان تغذیه بر نحوه پخش غذای بیماران تاکید کرد و گفت: در راستای مسئولیت های اجتماعی بیمارستان در آموزش سلامت جامعه با هدف ترویج سبک تغذیه سالم می توان با همکاری واحد مجازی سازی و توسعه آموزش معاونت امور دانشگاهی با تیم های آموزش پرستاری و تغذیه بالینی، محتواهای کوتاه آموزش الکترونیک در قالب تصویر و صوت تهیه و در اختیار جمعیت بیماران دیابتی تحت پوشش مجتمع قرار داد.

دکتر ملک احمدی با ارائه گزارشی از روند پیشرفت اجرای مصوبات جلسات قبل به چالش های ثبت و توزیع غذای بیماران دیابتی بستری در بخش غدد پرداخت و گفت: در سیستم خدمات غذایی مجتمع منوی بیماران دیابتی کاملا مشخص و از بیماران عادی جداست، این که در سامانه غذا درخواست آن از سوی بخش ها ثبت نمی شود و یا اشکالاتی در زمان توزیع وجود دارد نیاز به آموزش کارکنان مربوطه و نظارت مناسب دارد. بیماران هم باید از میزان مصرف مواد غذایی بر حسب کالری مورد نیازشان به وسیله کارشناسان تغذیه بالینی آگاه شوند.

دکتر شیرزاد با تاکید بر ضرورت کاهش کربوهیدرات (برنج و نان) در رژیم غذایی بیماران دیابتی به ویژه در وعده صبحانه و شام گفت: حجم مصرفی کربوهیدرات در این بیماران بسیار مهم است و در صورت عدم رعایت آن درمانشان را مختل می سازد. تغذیه مناسب کم کربوهیدرات به درمان این بیماران بسیار کمک می کند.

دکتر همت آبادی با اشاره به حساسیت رژیم غذایی بیماران دیابتی در مسیر درمانشان گفت: انسولین بیماران دیابتی بر اساس رژیم غذایی آن ها در هنگام بستری تنظیم می شود و با توجه به اینکه رژیم غذایی بیمار در خانه از نظر حجم کربوهیدرات با این رژیم متفاوت است امکان بروز خطر هیپو کلسمی وجود دارد.

در این نشست هم چنین در خصوص راهکارهای عملیاتی بهبود فرآیند ثبت انترامیل و آماده سازی گاواژ هم تبادل نظر شد.