مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

‍ دهمین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در دهمین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات جلسه گذشته مشکلات مستندسازی پرونده‌های اورژانس بحث و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، دهمین جلسه کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات، سه‌شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر بیتا نظامی مدیر داروخانه‌های مجتمع، پرستو آریاملو مدیر پرستاری مجتمع، ماندانا معدنی رئیس پذیرش، آمار و مدارک پزشکی، لاله میر جمهری مسئول هماهنگی در امور بایگانی و کدگذاری، مریم اسداللهی مسئول ترخیص و درآمد و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در ابتدا جلسه ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات جلسه گذشته در خصوص پرونده الکترونیک درمانگاه‌ها و همچنین نواقص پرونده‌های اورژانس به تفکیک گروه‌های پزشکی بحث و تبادل‌نظر شد.
معاون درمان مجتمع با اشاره به پرونده الکترونیک درمانگاه‌ها گفت: با توجه به هم‌اندیشی رئیس مجتمع و این معاونت با برخی از روسای بخش‌ها و بازدیدهای صورت گرفته نظرات و پیشنهادات کاربردی در خصوص الکترونیکی شدن پرونده درمانگاه‌ها دریافت شده است لذا در این خصوص باید جلسات و کارگروهی برای هم‌افزایی بیشتر با روسای بخش‌ها و واحد IT برگزار و بر اساس نیاز آن‌ها پلتفرم اولیه آن‌ها طراحی و اجرا شود.
وی با اشاره به مهم‌ترین نواقص پرونده‌ها و تأکید بر عدم وجود نواقص در پرونده‌ها در هر شیفت گفت: دستور پزشک در پرونده بیمار بدون مهر پزشک قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً مهر پزشک داشته و پرونده‌ها در هر شیفت عاری از نقص باشد و همچنین پرستاران و منشی‌ها در این خصوص دقت نظر کاملی داشته باشند.
همچنین در این جلسه مهم‌ترین مشکلات سیستمی واحد مدیریت اطلاعات در حوزه‌های پذیرش، آمار، کدگذاری و مدارک پزشکی و همچنین اشکالات ثبت اطلاعات در بخش‌ها و واحدها بحث و تبادل‌نظر شد.