مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

نشست رئیس دانشگاه با مسئولان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ه)

با حضور دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس، معاونان و مدیران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) روند پیشرفت پروژه راه‌اندازی مهدی کلینیک بررسی و در خصوص راهکارهای اجرایی تسریع امور تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دکتر حسین قناعتی رئیس دانشگاه چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ با حضور در جمع مسئولان این مرکز مراحل پیشرفت فازهای عملیات راه‌اندازی مهدی کلینیک را ارزیابی و بر تسریع فعالیت‌های انتقال، آماده‌سازی و بیمار پذیری آن تاکید کرد.

در این جلسه که در سالن شورای ریاست برگزار شد دکتر سید حسن اینانلو رئیس مجتمع، دکتر محمدعلی سورکی معاون پشتیبانی، دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی، دکتر علی اعتمادیان مشاور امور توسعه و مدیران مجتمع حضور داشتند.