مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مراسم معارفه سرپرست  درآمد و ترخیص مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

با حضوردکتر محمد علی سورکی معاون پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) مراسم معارفه مریم اسدالهی سرپرست واحد درآمد و ترخیص این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ با حضوردکتر محمد علی سورکی معاون پشتیبانی، محمدحسین امرالهی مدیر منابع انسانی، احد اکرمی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی، وهاب احمدی رئیس حسابداری  و جمعی از مسئولان مراسم معارفه مریم اسدالهی سرپرست واحد درآمد و ترخیص این مرکز برگزار شد.
دکتر سورکی معاون پشتیبانی مجتمع ضمن قدر دانی از زحمات احمد زاده در زمان تصدی این پست عنوان کرد: واحد درآمد یکی از مهمتزین واحد های پشتیبانی است و از حساسیت زیادی برخوردار است و با داشتن کارشناسان خبره در این واحد و با همکاری  بیش از پیش  در آینده شاهد رشد روز افزون موفقیت های مجتمع خواهیم بود.
در این مراسم که در سالن شورای ریاست بر گزار شد جمعی از کارشناسان حوزه حسابداری و  بیمه و درآمد مجتمع حضور داشتند.