مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

جلسه هماهنگی رابطین ADR مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

با حضور مسئول فنی بخش مراقبت های دارویی و سوپروایزرهای آموزش پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی جلسه هماهنگی رابطین ADR این مرکز برگزار و شرح وظائف این گروه تبیین شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) جلسات هماهنگی رابطین ADR در روزهای یکشنبه یازدهم و دوشنبه دوازدهم دی ماه ۱۴۰۱ در سالن شهید میرزایی انستیتوکانسر برگزار شد.

در این جلسه، که با حضور رابطین ADR بخشهای بستری، اتاق های عمل و پاراکلینیک ها و سوپروایزرهای آموزش پرستاری مجتمع برگزار شد، دکتر صفورا بیک رسولی، مسئول فنی بخش مراقبتهای دارویی و رابط اصلی ADR مجتمع به تبیین شرح وظایف رابطین بخش ها، چگونگی گزارش دهی عوارض و خطاهای دارویی و همچنین روند شکایت از داروها و تجهیزات مصرفی و پاسخ گویی به سوالات دارویی پرداخت.