مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

برگزاری هشتمین جلسه شورای اجرایی معاونت امور دانشگاهی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

دکتر محمدرضا صالحی: پیاده‌سازی استانداردهای اعتباربخشی در اصلاح فرآیندهای آموزش فراگیران بسیار مفید است

در نشست دی‌ماه شورای اجرایی معاونت امور دانشگاهی بر لزوم بررسی ماهانه معیارهای اعتباربخشی حوزه‌های مختلف آموزشی تاکید و روند پیشرفت پروژه راه‌اندازی واحدهای آموزشی و رفاهی فراگیران در مهدی کلینیک بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، هشتمین جلسه شورای اجرایی معاونت امور دانشگاهی مجتمع چهارشنبه هفتم دی‌ماه ۱۴۰۱ با حضور دکتر محمدرضا صالحی معاون امور دانشگاهی، دکتر محمدرضا کرامتی رئیس دفتر توسعه آموزش، دکتر مرتضی دارایی مدیر امور آموزشی و دانشجویی، دکتر سید محسن احمدی مدیر تربیت‌بدنی مجتمع، دکتر مریم مهرپویا مسئول مجازی‌سازی آموزش، مهندس شیری مدیر امور اجرایی معاونت امور دانشگاهی و خانم بختیاری مسئول پاویون ها و خانم دکتر درخشان به نمایندگی از مدیریت توسعه و پژوهش در سالن شورای معاونت امور دانشگاهی برگزار شد.

دکتر صالحی در خصوص برنامه‌های معاونت امور دانشگاهی در اعتباربخشی آموزشی سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به فرصتی که هست و تجربه اعتباربخشی آموزشی دوره قبل می‌توانیم با شناسایی نقاط قوت و ضعف مجتمع بر مبنای شاخص‌های مورد ارزیابی، به هنگام برای اقدامات اصلاحی موردنیاز هر حوزه در جلسات شورای اجرایی این معاونت تصمیم‌گیری کنیم. همچنین باید از همین ابتدای کار، سبک و سیاقمان در طراحی و نصب تابلوهای راهنما و چیدمان فضاهای آموزشی و رفاهی مهدی کلینیک اعم از تالار، کلاس‌های درس، کتابخانه و پاویون که تحت نظر این معاونت هست، مطابق با استانداردهای اعتباربخشی باشد. قلبا معتقدم تقویت برنامه‌های رفاهی اعضای هیئت‌علمی و کارکنان لازم و اثربخش است.

معاون امور دانشگاهی با اشاره به شاخص‌های اعتباربخشی بیمارستانی که از سوی واحد بهبود کیفیت در حال پیگیری است تاکید کرد: تمامی مدیریت‌های مربوطه باید برنامه‌های خود را بر اساس سنجه‌های موردنظر با در نظر گرفتن اهداف، هزینه و زمان موردنیاز و میزان تحقق آن در بازه زمانی تعین شده اعلام و پس از تایید در سامانه مربوطه بارگذاری کنند. طبیعتاً هرچه در بیان مأموریت‌ها و چشم‌انداز برنامه‌ها واقع‌بینانه‌تر عمل کنیم امکان تحقق اهداف برنامه‌ها بیشتر خواهد شد.

وی همچنین از مسئولان این معاونت خواست تا گزارش جامع عملکرد واحد مربوطه در سال ۱۴۰۱ همراه با تبیین اهم مشکلات و راهکارهای پیشنهادی ممکن را به‌منظور طرح و بررسی در جلسات این شورا آماده کنند.

دکتر دارایی در این نشست به برخی چالش‌های پیام‌رسانی به فراگیران و راه‌های تسهیل آن پرداخت.

دکتر احمدی در بحث اعتباربخشی فرآیندهای آموزشی تصریح کرد: اصلاحات اعتباربخشی آموزشی باید مبتنی بر واقعیت‌های موجود و دائمی باشد.

دکتر کرامتی ضمن توضیح در خصوص برگزاری کارگاه‌های متعدد مهارت‌آموزی دفتر توسعه آموزش مجتمع در یک سال و نیم اخیر در خصوص اعتباربخشی آموزشی نکاتی را مطرح کرد.

در پایان مهندس شیری گزارشی از مراحل پیشرفت عملیات راه‌اندازی و انتقال بخش‌های آموزشی به مهدی کلینیک ارائه کرد.