مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

هشتمین جلسه کمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه کمیته مدیریت درمان استروک مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) آمار بیماران سکته حاد مغزی در آذرماه ۱۴۰۱ بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، هشتمین جلسه کمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزی دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، دکتر محمدحسین حریرچیان رئیس بخش استروک، دکتر مژده قبایی مسئول واحد مدیکال بخش جامع استروک، دکتر محمد افضلی مقدم رئیس اورژانس ، دکتر پیام صراف هیئت‌علمی گروه نورولوژی، مهناز واردی دبیر اجرایی کمیته، نیکو رمکی کارشناس مسئول ایمنی بیمار و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در ابتدا دکتر سفیدیان  به  ارائه  گزارش عملکرد واحد جامع استروک (۷۲۴) در آذرماه سال جاری پرداخت و گفت: از مجموع ۲۶ بیمار کد سمای زیر ۲۴ ساعت که به این مرکز مراجعه کردند ۲۰ بیمار زیر چهار و نیم ساعت و ۵ مورد کاندید rTPA بودند.
معاون درمان مجتمع  تأکید کرد: به‌منظور تسهیل فرآیندها و همچنین پذیرش و تأمین داروی   بیمارانی که  با کد سما به این مرکز مراجعه می‌کنند باید  جلسه‌ای   با حضور مسئولین واحدهای  استروک، تصویربرداری  و داروخانه برگزار شود تا  در خصوص تسهیل درروند  تأمین داروی ماده کنتراست  برای این بیماران تصمیم‌گیری شود.
دکتر اورندی با اشاره به کاهش آمار مراجعه بیماران استروک گفت: با توجه به کاهش آمار مراجعه بیماران استروک در  این مرکز ضمن بازخورد آمار  به اورژانس ۱۱۵ باید  آمار مراجعه بیماران استروک  سایر بیمارستان‌ها مورد پایش قرار گیرد‌.
در ادامه دکتر حریرچیان  گفت: بر طبق آخرین  گایدلاین ها برای درمان خونریزی ناشی از  تزریق rTPA کرایو در اولویت است و فیبرینوژن جایگاهی در درمان ندارد ، همچنین ریسک سیستماتیک به دنبال تزریق فیبرینوژن آن‌قدر بالا نیست ولی همان مقدار کم ممکن است  ازلحاظ قانونی مشکل ایجاد کند  لذا در صورت ایجاد خونریزی در بیمار اولویت اول ما تزریق ۱۰ واحد کرایو  است اگر در آن زمان این دارو در دسترس نبود ترانکسامیک اسید به‌صورت IV یا آمینوکاپروئیک اسید  به بیمارباید تزریق شود.
همچنین در این جلسه واردی ضمن بررسی مصوبات جلسه گذشته گزارشی از کاهش آمار مراجعه بیماران استروک به مجتمع  طی ماه‌های اخیر را ارائه کرد .