مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

نهمین  جلسه کمیته اخلاق بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه آذر ماه کمیته اخلاق بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)  در خصوص زمان برگزاری جلسات کمیته اخلاق بالینی و گزارش آماری شکایات بیماران در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، نهمین  جلسه کمیته اخلاق بالینی مجتمع سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان مجتمع، دکترمامک طهماسبی رئیس بخش طب تسکینی و دبیر علمی کمیته ، دکتر مصطفی محمدی رئیس بخشICU  جنرال،  دکتر مرتضی دارایی مدیر امور آموزشی و دانشجویی، حجت‌الاسلام محمد ملک محمدی رئیس کانون قرآن و عترت،  پرستو آریاملو مدیر پرستاری، دکتر غلام‌حسین رحیمی کارشناس رسیدگی به شکایات، سید ابراهیم میرخانی مسئول مجمع خیرین سلامت، امیر  رجبی مسئول بهبود کیفیت، علی قلی نژاد دبیر اجرایی کمیته و سایر اعضا در سالن شورای ریاست این مرکز برگزار شد.
در ابتدا جلسه قلی نژاد ضمن بررسی روند پیشرفت  مصوبات جلسات گذشته  گفت: کنترل نامحسوس در رابطه با علل احتمالی برخورد نامناسب همکاران با  بیماران و همراهان در حال انجام است و پایش های انجام شده  در جلسه کمیته اخلاق بالینی ارائه خواهد شد.
زابلی زاده کارشناس بهبود کیفیت مجتمع با اشاره به زمان برگزاری جلسات کمیته اخلاق بالینی مجتمع گفت: براساس توافق اعضا، جلسه کمیته اخلاق بالینی  دوشنبه ها سومین هفته هر ماه از ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ برگزار خواهد شد.
در ادامه دکتر رحیمی ضمن ارائه گزارش سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ آمارشکایت بیماران از مجتمع  گفت: در سه دوم سال جاری از  ۱۲۳ مورد شکایت  رسیده به واحد پیگیری شکایات تعداد ۲/۵۵ درصد مربوط به بخش بستری، ۴/۲۸ درصد واحدهای سرپایی و ۴/۱۶ درصد واحد های پاراکلینیکی و پشتیبانی است و برخورد و رفتار نامناسب شایع ترین علل شکایات می باشد.
وی  همچنین گزارش  آماری مبسوطی از  شکایات  بیماران سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۱بر اساس  (بخش یا واحد، سمت، زمان وقوع ، موضوع شکایت، میزان پاسخ دهی به شکایت و… ) ارائه کرد.
دکتر اورندی معاون درمان مجتمع تاکید کرد: ضمن راستی آزمایی دقیق شکایت ها  باید به صورت آنی مورد  بررسی قرار گیرد  و مکاتبات لازم با  افراد و واحد های مربوطه  صورت پذیرد و در صورت عدم پاسخ دهی مناسب  بازخورد آن به این معاونت ارسال شود.
وی ضمن بررسی آمار شکایت بیماران در سال ۱۴۰۰ گفت: بهتر است آمار شکایات به تفکیک  افراد در گروه های پزشکی ، پرستاری ، خدمات ، اداری و.. براساس جمعیت موجود و مقایسه با ماهه های  گذشته انجام  تا ضمن  بازبینی های لازم  در رابطه با معیار های تقسیم بندی شکایات مداخلات دقیقی در این رابطه صورت پذیرد.
معاون درمان مجتمع گفت: باید به سمتی برویم که آنالیز ما به صورت کلاسه بندی شده و بر اساس بستر الکترونیک سامانه رستک انجام تا براساس فیلتر های مختلف گزارش های آماری دقیق  گرفته شود همچنین با کمک حراست دوربین هایی در هر بخش مستقر   تا ضمن پایش دقیق در صورت ایجاد مشکل احتمالی سریعا اطلاع رسانی و گزارش شود.
همچنین اعضای جلسه پیشنهادها  و راهکارهایی در رابطه با آنالیز ، معیار های تقسیم بندی شکایات و نحوه مشخص نمودن پرستار welcome  در اورژانس ارائه دادند.