مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید ارزیابی تجمیعی اعتباربخشی ازمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

با حضور ارزیابان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید ارزیابی تجمیعی اعتباربخشی از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، بازدید ارزیابی تجمیعی اعتباربخشی مجتمع  با حضور ارزیابان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر خوشنویس معاون مدیر نظارت و اعتباربخشی، دکتر محبوبه  میرزایی رئیس گروه آمار و فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان ، فهیمه بخشی کارشناس نظارت و اعتباربخشی، زهرا اسکندری کارشناس مدیریت امور پرستاری، رقیه چمانی کارشناس مسئول EOC و پدافند غیر عامل، زینب شهپری کارشناس مسئول آموزش سلامت، بهارک مرادی کارشناس شکایات از یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱ آغاز شد.

دکتر خوشنویس معاون مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه  ضمن معرفی خود و ارزیابان  این معاونت گفت:  با توجه به تنوع واحد ها در این مرکز ارزیابان معاونت درمان دانشگاه  در سه روز  متوالی حول محور های  تمدید صدور پروانه مجتمع و استانداردهای اعتباربخشی   از واحدهای نظارت بستری ، پرستاری، ایمنی ، شکایات، مدارک پزشکی ، اورژانس ، مدیریت، کنترل عفونت، سرپایی، اقتصاد درمان اورژانس، معاونت غذا و دارو و  تغذیه بازدید بعمل می آورند.

معاون مدیر نظارت و اعتبارشی دانشگاه با اشاره به آمار شکایات مجتمع  گفت:  تعداد ۲۲ شکایت از مجتمع شده  که با توجه به  حجم بالای مراجعان در این مرکز این تعداد شکایت  ممکن است زیاد نباشد  اما می دانیم شکایت زمانی انجام می شود که فرد خیلی مستاصل شده و مجبور به شکایت است که در این راستا  باید به سمت مسیری برویم که این تعداد به  حداقل  خود برسد.

وی در ادامه  تاکید کرد:  بیشترین تعداد شکایت مربوط به اورژانس  در زمینه پذیرش بی قید و شرط، عدم تریاژمناسب، تعیین تکلیف بیماران کمتر از ۶ ساعت  است که باید   ضمن بررسی دقیق موارد و ارائه پاسخ مناسب و دقیق به معاون درمان دانشگاه  در این زمینه فرآیندی در اورژانس ایجاد و  کارگروه های تخصصی با حضور گروه های مربوطه  در مجتمع برگزار شود.

دکتر اورندی گفت: در ۹ ماه گذشته بالغ بر ۵۴ هزار تریاژ در مجتمع  انجام شده که در برابر ۲۲ شکایت  رقم قابل قبولی است اما  با توجه به اینکه همه همکاران در همه واحد ها زحمات بسیاری انجام می دهند باید  فرآیندی دیده شود تا تعداد شکایت به صفر برسد و همچنین  رضایتمندی افزایش پیدا کند.

معاون درمان مجتمع با اشاره به در نظر گرفتن پزشک مقیم بیهوشی در اورژانس گفت: باتوجه به کوریکولوم آموزشی وزارتخانه  حضور و کشیک رزیدنتهای بیهوشی در آی سیوها الزامیست و ما  درICU  اورژانس و سایر آی سیو های مجتمع پزشک متخصص بیهوشی مقیم داریم .

وی افزود: ۹۹ درصد ICU  ها این مرکز  پزشک مقیم ( متخصص و فلوشیپ) دارد.  وقتی در چارچوب کریکولوم کار انجام می شود توقع داریم ارزیابان  ما را   بر اساس  این چارچوب بسنجند. .

آریاملو مدیر پرستاری مجتمع تصریح کرد:  با توجه  به اینکه ما در اکثریت  مواقع دراورژانس  با بحران  روبرو هستیم حتی با در نظر گرفتن  پرستار با تجربه در   WELLCOME  اورژانس  و وجود  فرآیند های پیچیده و تعداد بالای مراجع ممکن است در این واحد  با چالش کمبود نیرو و تخت  مواجه  شویم .

خسروی سوپروایزراورژانس با اشاره به ارجاع نا مناسب  بیماران  به این مرکز گفت: ما در این مرکز ارجاع نامناسب بسیار از کل کشور و همچنین بیمارستان های تابعه  داریم  که این ارجاع نا مناسب و به طبع آن  ازدحام جمعیت در اورژانس ممکن است باعث بروز شکایت شود.

سپس  ارزیابان معاونت درمان دانشگاه با حضور در واحدهای مختلف عملکرد آن‌ها  را در خصوص اجرای کامل استانداردهای اعتباربخشی ، اهمیت رعایت حقوق‌گیرندگان خدمت  و تمدید صدور پروانه مجتمع مورد سنجش و بررسی قراردادند.

توضیح اینکه در جلسه معارفه این  بازدید دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، پرستو آریاملو مدیر پرستاری، اعظم علیپور مدیر امور عمومی مرکز تصویربرداری،  امیر رجبی مسئول بهبود کیفیت، مهندس سمیه رباط میلی مسئول بهداشت محیط، مهندس آزاده دادستان مسئول واحد تجهیزات پزشکی ، ماندانا معدنی رئیس پذیرش، آمار و مدارک پزشکی، فریده اسدزاده دبیر  کمیته بحران ، نیکو  قاسم رمکی کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار و جمعی از کارشناسان پرستاری و بهبود کیفیت  حضور داشتند.

بازدید تیم کارشناسان ارزیاب معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از یکشنبه ۲۷ تا سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ به مدت ۳ روز از مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) انجام خواهد شد.