مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

کلیپ ویدئو :اخبار داغ هفته پژوهش ۱۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران

در هفته پژوهش ۱۴۰۱ برنامه های مختلفی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد که گوشه ای از آن در قالب اخبار داغ موضوعی منتشر شده است.

کلیپ ویدئو