مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

انتصاب دکتر مریم پرنیان به سمت سرپرست مدیریت نظارت بر درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

دکتر امیر حسین اورندی، معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در حکمی دکتر مریم پرنیان  را به سمت سرپرست مدیریت نظارت بر درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
سرکار خانم دکتر مریم پرنیان
هیأت علمی محترم مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)
با سلام و احترام
نظر به تعهد و شایستگی سرکارعالی به موجب این ابلاغ به سمت “سرپرست مدیریت نظارت بر درمان مجتمع” منصوب می شوید. امید است با اتکاء به الطاف الهی در محورهای ذیل منشأ تحولات اثربخش باشید:
–        تهیه، تدوین و نظارت بر اجرای راهنماهای بالینی و بهینه سازی فرآیندهای درمانی
–        بازنگری فرآیند های رسیدگی به شکایات مراجعین، آنالیز شکوائیه های واصله و ارائه راهکارهای پیشگیرانه
–        بازنگری ساختار اجرایی کمیته های مرگ و میر و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات این کمیته ها
–        اهتمام جدی به مقوله تعیین تکلیف بیماران و تسریع فرآیندهای مربوطه
–        شناسایی عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت آنها
–        انجام نظرسنجی های پیوسته از بیماران ، همراهان و پرسنل و اجرای نتایج حاصله از نظرسنجی های مذکور و تشکیل جلسات مرتبط
–        نظارت بر اجرای کلیه دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت و مجتمع و ارائه بازخورد از نحوه اجرای دستورالعمل های مذکور
–        نظارت مؤثر بر نحوه انجام فرآیندهای درمانی مثل ویزیت ها و مشاوره ها و پروسیجرهای درمانی
–        نظارت بر فرآیندهای درمانی و خدمت رسانی در اورژانس بیمارستان که به منزله پیشانی خدمات مجتمع می باشد.
–        نظارت بر ثبت صحیح خدمات ارائه شده در کل مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

دکتر امیر حسین اورندی
معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)