مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

تامزتاپ۴: افقی نو در درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان با اختراع دستگاه CDP در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در چهارمین برنامه تامزتاپ Tums top (برترین های دانشگاه علوم پزشکی تهران) اقدام بی نظیر انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران دراختراع دستگاه Cancer Diagnostic Probe – ثبت شده در دفتر ثبت اختراعات آمریکا – بررسی شده است. دکتر سید روح الله میری، دانشیار جراحی انکولوژی و رئیس انستیتوکانسر و دکتر محمد عبدالاحد، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده الکترونیک سرطان درباره مزایای این دستگاه گفت و گو کردند.