مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال ۱۴۰۱

در جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) چالش های مربوط به ثبت نوع رژیم غذایی و گاواژ و همچنین ثبت فرم ارزیابی اولیه پرستاری در سیستم HIS بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، جلسه کمیته تغذیه بالینی مجتمع پنج‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ با حضور دکتر امیرحسین اورندی معاون درمان، پرستو آریاملو مدیر امور پرستاری، دکتر مرتضی دارایی مدیر امور آموزشی و دانشجویی ، دکتر مهسا ملک احمدی مسئول تغذیه بالینی مجتمع و دبیر جلسه ، دکتر بیک رسولی مسئول فنی داروخانه مجتمع، مهندس سمیه  رباط میلی مسئول واحد بهداشت محیط ،  هایده جعفری مسئول واحد تغذیه، نیکو رمکی مسئول ایمنی بیمار و سایر اعضا در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در ابتدا دکتر ملک احمدی ضمن ارائه  توضیحاتی در خصوص چالش های مربوط به ثبت نوع رژیم غذایی و گاواژ بیماران در سیستم HIS گفت :در برخی از بخش ها با عدم ثبت رژیم غذایی و گاواژ مواجه هستیم که در این رابطه  مشکلاتی  همچون  تعداد درست پیمانه ها و نحوه گاواژکردن برای همراهان بیماران  وجود دارد که در این زمینه  باید مداخلاتی در خصوص ثبت دقیق نوع رژیم غذایی و گاواژ بیماران در سیستم HIS صورت پذیرد و به همه بخش ها اطلاع رسانی شود.
وی در ادامه با اشاره به ثبت فرم ارزیابی اولیه در سیستم HIS گفت: با توجه به تکمیل فرم ارزیابی اولیه توسط  پرستار بهتر است برای بیمارانی که سوء تغذیه دارند  در سیستم HIS گزینه ای  مبنی بر اینکه بیمار به مشاوره  تغذیه نیاز دارد اضافه و به پزشک معالج پیامک داده شود تا پزشک بررسی های لازم را در این راستا انجام دهد.
دکتر اورندی معاون درمان مجتمع گفت:  با توجه به اولویت دانشگاه مبنی بر اینکه  مبحث تغذیه بالینی در بیمارستانها  راه بیفتد و تا الان هم مغفول مانده است لذا باید در اولویت  کارها قرار گیرد و مسائل و چالش های آن هر چه سریعتر مرتفع شود.
وی در ادامه  گفت: با توجه به اینکه در جلسه قبل مقرر شد برگه های ارزیابی اولیه بخش غدد   توسط پزشک مربوطه  مهر و امضا شود لذا حداقل  تا یک ماه آینده این  بررسی ها صورت پذیرد و بازخورد های آن به بخش مربوطه داده تا  هدف گذاری های  لازم برای آن انجام شود .
پرستو آریاملو ضمن تأکید  بر بررسی موردی چالش‌های تغذیه و مشاوره‌ها  در بخش‌ها گفت:  با توجه به اینکه سیستم پویا است و در بخش‌ها  نیروها تغییر پیدا می‌کنند و همچنین بیماران غیر مرتبط در بخش‌ها وجود دارد لذا بهتر است مسائل به‌صورت موردی گزارش ، بررسی و به بخش مربوطه بازخورد داده شود.
همچنین در این جلسه اعضا در خصوص ثبت فرم ارزیابی اولیه در سیستم HIS (تیراژه) پیشنهادها و نظرات خود را ارائه کردند.