مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

دوربین مخفی: واکنش های جالب مردم وقتی از آن ها خواستیم یک روز جای پرستاران کار کنند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)واکنش های جالب و عجیب مردم از قاب دوربین روابط عمومی این مرکز به مناسبت نکوداشت روز پرستار را می بینید، وقتی که از مردم خواسته شد یک روز جای پرستاران مجتمع کار کنند.